Gitaarlessen

Contacten

Contact en Boekingen Gitaarworkshop                                       Lesovereenkomst

                      Algemene voorwaarden

Algemene bepalingen voor het volgen van muziekonderwijs via http://gitaarlessenbussum.nl. Deze bepalingen maken deel uit van de cursist/betaler en de docent.

 

Artikel 1

De docent zal aan de leerling wekelijks gitaarles geven, tenzij een andere lesfrequentie is overeen gekomen.

 

Arikel 2

De overeenkomst wordt aangegaan per afgesproken startdatum tot 31 augustus van het lopend cursusjaar met stilzwijgende verlenging van telkens één seizoen. De cursist heeft het recht de les/cursus-overeenkomst per wettelijke termijn van twee maanden op te zeggen, tenzij met de docent schriftelijk anders is afgesproken. Opzegging geschiedt schriftelijk aan de docent. Opzeggingen aan het einde van het seizoen uiterlijk vóór 1 juni.

 

Artikel 3

De klant is gevrijwaard van alle inhoudelijke verplichtingen zoals LB en sociale premies. Indien van toepassing wordt er over het lesgeld wel BTW berekend. De docent factureert als zelfstandig ondernemer.

 

Arikel 4

Gedurende schoolvakanties wordt er regulier muziekonderwijs gegeven en deze vakantieweken worden  in rekening gebracht en op een ander tijdstip ingehaald tenzij met de docent schriftelijk anders is afgesproken.

 

Artikel 5

Indien de leerling een of meer lessen op het afgesproken tijdstip wegens ziekte of anderzins verzuimt, blijft de leerling het lesgeld verschuldigd.

 

Artikel 6

Bij verzuim door de docent dienen de twee eerstvolgende lessen doorbetaald te worden zonder recht op inhaallessen of vervanging. Na twee niet-gegeven lessen heeft de leerling voor de resterende contractperiode recht op inhaallessen.

 

Artikel 7

Het lesgeld wordt in èèn termijn in rekening gebracht en via automatische incasso geïnd. Het lesgeld voor de overige lessen wordt via automatische incasso geïnd rond 1 september voor de periode september t/m december, rond1 januari voor de periode januari t/m april en rond 1 mei de periode mei t/m juni. In de maand augustus wordt er geen lesgeld berekend tenzij met de docent schriftelijk anders is afgesproken. Twee weken voor de éérste incasso ontvangt elke leerling/betaalplichtige een gespecificeerde lesgeldnota van de docent. Indien de leerling/betaalplichtige niet akkoord gaat met automatische incasso van het lesgeld is de docent gerechtigd € 23,00 administratiekosten per leerling per jaar in rekening te brengen. 

 

Artikel 8

Een verzoek van wijziging van de lestijden dient schriftelijk via het e-mail formulier van deze pagina van http://gitaarlessenbussum.nl te worden ingediend. Mocht de docent niet kunnen voldoen aan het verzoek blijft de bestaande lestijd en het te betalen lesgeld gehandhaafd. 

 

Artikel 9

http://gitaarlessenbussum.nl is niet verantwoordelijk voor spierletsel opgedaan tijdens de oefening. Er wordt ten alle tijden geadviseerd de gecommuniseerde rekoefeningen bij kramp te doen.

 

 

Naam  
E-mail  
Telefoon nummer  
Aanmelding Workshop  
Geboorte datum leerling  
Akkoord met de Algemenevoorwaarden  
Bericht  

Artikel 10

Inschrijvingen voor de workshop in Frankrijk dienen gedaan te worden via het e-mail formulier van http://gitaarlessenbussum.nl/Vakantie-Workshop-in-Kasteel 

 

Artikel 10. 1.

http://gitaarlessenbussum.nl en de docenten  zijn niet verantwoordelijk  voor spierletsel opgedaan tijdens de workshop.  Http://gitaarlessenbussum.nl en de eigenaren van Le pont Rapine en

 

 

 

 

 

 

Château du Chêne waar de workshop wordt gehouden zijn niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendom of letsel door middel van overmatig drank gebruik en dergelijke op het terein en in de gebouwen van de lokatie Le pont Rapine en of Château du Chêne.

http://gitaarlessenbussum.nl, Richard Langendijk, de docenten die voor http://gitaarlessenbussum.nl werken en de eigenaren van Le pont Rapine en Château du Chêne houden zich het recht voor om cursisten die gebruik maken van de locatie uit de cursus te verwijderen bij overmatig drankgebruik, agressief gedrag en dergelijke op het terein en of in de gebouwen van de lokatie Le pont Rapine en Château du Chêne.